Политика за поверителност

Правна информация

Covid-19 инструмент за отчети (под име Covid19Reports в Microsoft Store) е в съответствие с българските и международни закони и разпоредби (в т.ч. с ОРЗД / GDPR). Приложението не събира лични данни по смисъла на ОРЗД / GDPR или друга разпоредба в полза на автора или трета страна. СКАЙУЕР Груп ЕООД и/или Microsoft могат да събират само статистически данни за употребата на приложението в защита на своите легитимни интереси, в т.ч. но не само за спазването на авторските права на автора (СКАЙУЕР Груп ЕООД), платените лицензионни такси и др. В някои версии е възможно да се събират и анонимни данни за начина и честотата на използване (телеметрични данни), които се използва само и единствено за подобрение на продукта и не се споделят с трети страни.

Обработваните данни с инструмента НЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ИЛИ ОБРАБОТВАТ към сървъри на СКАЙУЕР Груп ЕООД или Microsoft.

Данните, извлечени с този продукт се обработват само от потребителя, съгласно неговата политика за защита на лични данни. СКАЙУЕР Груп ЕООД и Microsoft не носят отговорност за добитите с този инструмент данни и не могат да бъдат държани за щети, нито пряко, нито чрез реверсивен иск.

Last updated