Екран Журнал
Екрана Журнал показва история на създаването на файлове и информация за тях - дата на създаване, име на файли и др. данни.
Екран "Журнал"
Copy link