Covid-19 инструмент за отчети

Инструмент за създаване на Excel отчети съгласно РД-01-241

Добре дошли в сайта на Covid-19 отчети

Covid-19 инструмент за отчети е приложение за създаване на справки (отчети) за докладване на резултати от изследвания за SARS-CoV-2 съгласно заповед РД-01-241 от 28.04.2020 г. на МЗ.

Според заповедта, всички лаборатории (доболнични, болнични и др.), докладват на МЗ всички резултати за SARS-CoV-2 (положителни, отрицателни и съмнителни), независимо от източника на финансиране. В помощ на засегнатите от заповедта лица, създадохме този инструмент, с който се извличат данни от ЛИС iLab и се записват в Excel файл, отговарящ на спецификациите и готов за импортиране в портала на министерството.

Приложението е предназначено да работи под операционна система Windows 10 (всички издания) и се закупува еднократно и отделно от останалите модули на ЛИС iLab.

СКАЙУЕР Груп ЕООД София 1330 бул. “акад. Ив. Ев. Гешов” № 2Е Бизнес Център Сердика сграда 3, офис 208 http://skyware-group.com/

Last updated