Екран Настройки

В този екран настройвате поведението на инструмента

В менюто Настройки е необходимо да въдете РЗИ код на лечебното заведение и УИН на лекаря изпълнител.

Период на видимост е........(тук ще описваме ли нещо, при положение че всичко си го пише в приложението?)

Екран "Настройки" - Общи

След като въведете РЗИ и УИН преминавате към подменю Тестове. Тук ще създавате съответствия между тестовете (изследвания) от вашата ЛИС и тестовете от МЗ. За целта избере бутона Добави съответствие , след което, от дясно на екрана ви ще се визуализира меню с настройки за добавяне на съответствие. От падащото меню ( списък ) избере теста от вашата ЛИС (iLab), след което избере Код на МЗ. Следва да зададете шаблони за резултати.

  1. В случаите в който резултатите които давате на теста са списъчен вид (както е показано в картинката по долу) следва да въведете стойностите от списъка в шаблона. Например, ако теста е с резултати (Пол, Отр, Неопр, Положителен, Отрицателен, Неопределен, Positive, Negative, Indeterminate) следва да въдете следното : • В шаблон Отрицателни : Отр, Отрицателен, Negative • В шаблон Съмнителни : Неопр, Неопределен, Indeterminate • В шаблон Положителни : Пол, Положителен, Positive ВНИМАНИЕ : в един шаблон можете да въведете няколко стойности, като ги разделите със знак запетая „ , “. Например в шаблон Отрицателни : Отр, Отрицателен, Negative.

  2. В случаите в които резултата на теста е число следва да въдете числата за Долен праг и Горен праг в полетата. При коректно въведени числа, приложението само изчислява резултатите като Положителни, Отрицателни, Неопределени. Например : Chlamydia trachomatis IgM, където границите са : < 0.8- Отр.; 0.8 до 1.1- Гранична; > 1.1- Полож. В този случай в полето Долен праг ще въведем 0,8, а пък в Горен праг ще въведем 1,1.

Настройки – Тестове – Добавяне на съответствие