Екран Настройки

В този екран настройвате поведението на инструмента

В менюто Настройки е необходимо да въдете РЗИ код на лечебното заведение и УИН на лекаря изпълнител.

Период на видимост е........(тук ще описваме ли нещо, при положение че всичко си го пише в приложението?)

След като въведете РЗИ и УИН преминавате към подменю Тестове. Тук ще създавате съответствия между тестовете (изследвания) от вашата ЛИС и тестовете от МЗ. За целта избере бутона Добави съответствие , след което, от дясно на екрана ви ще се визуализира меню с настройки за добавяне на съответствие. От падащото меню ( списък ) избере теста от вашата ЛИС (iLab), след което избере Код на МЗ. Следва да зададете шаблони за резултати.

  1. В случаите в които резултата на теста е число следва да въдете числата за Долен праг и Горен праг в полетата. При коректно въведени числа, приложението само изчислява резултатите като Положителни, Отрицателни, Неопределени. Например : Chlamydia trachomatis IgM, където границите са : < 0.8- Отр.; 0.8 до 1.1- Гранична; > 1.1- Полож. В този случай в полето Долен праг ще въведем 0,8, а пък в Горен праг ще въведем 1,1.

Last updated