Екран Отчет

Основен екран на приложението

За да започнете работа с приложението, е необходимо да се свържете с ЛИС iLab, като въведете Вашите сървър , база данни, потребителско име и парола, както и при всички останали приложения от пакета iLab.

След успешно влизане, се зарежда екрана, в който се създават отчети. Ако влизате за първи път, то преди да създадете отчет ще трябва да направите няколко първоначални настройки.

След натискане на бутона Зареждане , от дясно на екрана се показва меню за задаване на Период на отчета, както имате възможност да укажете началната и крайна дати, филтър по схема на продажба (опционално) и дали да изчистите вече заредени данни или да добавяте нови към вече заредените. За да не филтрирате по схема на продажба, оставете без избор. Ако веднъж сте установили филтър по схема, за да го премахнете, използвайте бутона Настройки по подразбиране.

След зареждане, екрана изглежда по следния начин:

След като данните са заредени можете да ги запишете чрез бутона Запис , при което трябва да изберете път и име на файла.

След като сте записали данните (във формат на Microsoft Excel), ако има открити някакви грешки, приложението ще Ви предложи да ги запише в отделен документ (CSV - comma-separated values) за да можете да ги разгледате (също с Microsoft Excel) и коригирате.

Успешно записан Excel документ (който след това импортирате в портала на МЗ), изглежда примерно така:

Last updated